’t Slothof

Steenwijkerwold

  • Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

  • Geborgen plek voor 4 gezinshuiskinderen

’t Slothof

Langezwaag

  • Voor jongeren van 16 jaar of ouder

  • Overgang van opvoeding naar coaching

De gezinshuisouders

In maart 2011 zijn zorgondernemers Klaas Bos en Monique de Haan neergestreken in Steenwijkerwold om daar hun gezinshuis ’t Slothof vorm te geven. In de vier jaar daarvoor werkten zij voor Jeugdhulp Friesland in het gezinshuis op ’t Fok in Heerenveen. In die periode is duidelijk geworden wat de werkende elementen van een gezinshuis (kunnen) zijn.