De gezinshuisouders

In maart 2011 zijn zorgondernemers Klaas Bos en Monique de Haan neergestreken in Steenwijkerwold om daar hun gezinshuis ’t Slothof vorm te geven. In de vier jaar daarvoor werkten zij voor Jeugdhulp Friesland in het gezinshuis op ’t Fok in Heerenveen. In die periode is duidelijk geworden wat de werkende elementen van een gezinshuis (kunnen) zijn. Denk hierbij aan betrouwbaarheid, presentie en het gewone, normale gezinsleven. Het heeft veel voldoening gegeven om kinderen te kunnen ondersteunen in een moeilijke, verwarrende periode in hun leven.

In de praktijk zagen de gezinshuisouders dat jongeren na het vertrek uit het gezinshuis na hun 18e jaar nog in de problemen kunnen komen. Dit is het vertrekpunt geweest om te kijken of er een vorm te bedenken is die de overgang van gezinshuis naar zelfstandig wonen kan overbruggen. In september 2018 hebben Klaas en Monique daarom een nieuwe vestiging opgezet in het Friese Langezwaag. In deze grote boerderij zijn verschillende appartementen met eigen opgang en voorzieningen als keuken en badkamer. Hier kan de 16+ doelgroep de volgende stap maken. Zelf leren boodschappen doen, zelf koken etc. Dit alles onder de hoede van de gezinshuisouders.

De gezinshuisouders van ’t Slothof zijn twee gepassioneerde begeleiders van jonge mensen die extra ondersteuning verdienen. Monique de Haan en Klaas Bos zijn de drijvende kracht achter het gezinshuis. Zij zetten de pedagogische lijnen uit en schrijven de toekomstplannen met daarin de te behalen doelen bij de kinderen. Er wordt gewerkt vanuit competenties. Zij zijn de spin in het web van alle contacten die zich rondom het gezinshuis manifesteren. Denk hierbij aan de voogden (Jeugdbescherming/ wijkteam/regiecentrum), biologische ouders, scholen etc. De gezinshuisouders worden inhoudelijk ondersteund door een gedragswetenschapper. Daarnaast krijgen de gezinshuisouders coaching om zo de vitaliteit te waarborgen.

Het gezinshuis in Steenwijkerwold wordt onder auspiciën van Klaas en Monique gerund door Wim en Nelleke Otten. Zij vangen daar samen met hun twee biologische kinderen de doelgroep 0- 18 jaar op. Jongeren die toe zijn aan meer zelfstandigheid kunnen eventueel doorstromen naar de vestiging in Langezwaag, als de situatie daar om vraagt.