Informatie plaatsing & financiering

Sinds de transitie van afgelopen 2015 is gebleken dat gemeenten en ouders vaak rechtstreeks contact zoeken met het gezinshuis. Het voordeel hiervan kan zijn dat binnen deze ‘korte lijnen constructie’ goede afspraken ‘op maat’ kunnen worden gemaakt. Het gezinshuis wordt meestal gefinancierd vanuit de jeugdwet. Zodoende kan op de volgende manieren worden gefinancierd:

• Een onderaannemerschap bij bijv. een GGZ instelling;
• Vanuit PGB (Indien ouders PGB vaardig zijn);
• Een ‘op maat contract’ via de gemeente.