DE GEZINSHUISOUDERS

In maart 2011 zijn zorgondernemers Klaas Bos en Monique de Haan neergestreken in Steenwijkerwold om daar hun gezinshuis 't Slothof vorm te geven. In de vier jaar daarvoor werkten zij voor Jeugdhulp Friesland in het gezinshuis op 't Fok in Heerenveen. In die periode is duidelijk geworden wat de werkende elementen van een gezinshuis (kunnen) zijn. Denk hierbij aan betrouwbaarheid, presentie en het gewone, normale gezinsleven . Het heeft veel voldoening gegeven om kinderen te kunnen ondersteunen in een moeilijke , verwarrende periode in hun leven.

In de praktijk zagen de gezinshuisouders dat jongeren na het vertrek uit het gezinshuis na hun 18e jaar nog in de problemen kunnen komen. Dit is het vertrekpunt geweest om te kijken of er een vorm te bedenken is die de overgang van gezinshuis naar zelfstandig wonen kan overbruggen. In september 2018 hebben Klaas en Monique daarom een nieuwe vestiging opgezet in het Friese Langezwaag. In deze grote boerderij zijn verschillende appartementen met eigen opgang en voorzieningen als keuken en badkamer. Hier kan de 16+ doelgroep de volgende stap maken. Zelf leren boodschappen doen, zelf koken etc. Dit alles onder de hoede van de gezinshuisouders.

De gezinshuisouders van 't Slothof zijn twee gepassioneerde begeleiders van jonge mensen die extra ondersteuning verdienen. Monique de Haan en Klaas Bos zijn de drijvende kracht achter het gezinshuis. Zij zetten de pedagogische lijnen uit en schrijven de toekomstplannen met daarin de te behalen doelen bij de kinderen. Er wordt gewerkt vanuit competenties. Zij zijn de spin in het web van alle contacten die zich rondom het gezinshuis manifesteren. Denk hierbij aan de voogden (Jeugdbescherming/ wijkteam/regiecentrum), biologische ouders, scholen etc. De gezinshuisouders worden inhoudelijk ondersteund door een gedragswetenschapper. Daarnaast krijgen de gezinshuisouders coaching om zo de vitaliteit te waarborgen.

Het gezinshuis in Steenwijkerwold wordt onder auspiciën van Klaas en Monique gerund door Wim en Nelleke Otten. Zij vangen daar samen met hun twee biologische kinderen de doelgroep 0- 18 jaar op. Jongeren die toe zijn aan meer zelfstandigheid kunnen eventueel doorstromen naar de vestiging in Langezwaag, als de situatie daar om vraagt.

MISSIE

De missie van de gezinshuizen 't Slothof is als volgt omschreven:

Kinderen hebben recht op een zo normaal mogelijk gezinsleven. Een kind hoort in principe bij de ouders thuis te wonen. Als dat door omstandigheden thuis of door factoren bij het kind zelf niet mogelijk krijgen deze kinderen de kans om in het gezinshuis op te groeien. Het kind leert hoe het is om in een gezin te leven. De kernwaarde in ons gezin is leren zelfstandig te functioneren. Van de kinderen die in de Jeugdzorg worden opgevangen wordt verwacht dat zij al op vroege leeftijd (18 jaar) op eigen benen kunnen staan.

Vanuit een gezinssituatie kan worden ingezet op het stabiliseren van het trauma / verdriet / gedragsproblematiek van het kind. Door middel van vitaliseren / uitgaan van de sterke punten van het kind is ontwikkeling mogelijk. De krachtbronnen van het kind en het oorspronkelijke gezinssysteem is hierbij het uitgangspunt.


'T SLOTHOF IN STEENWIJKERWOLD EN LANGEZWAAG

Gezinshuis 't Slothof heeft twee vestigingen:

In het gezinshuis in Steenwijkerwold wonen Wim en Nelleke Otten. Zij wonen daar met hun twee biologische kinderen. Er is plaats voor maximaal 4 gezinshuiskinderen.

Het gezinshuis in Langezwaag wordt gerund door Klaas Bos en Monique de Haan. “Beschut” wonen is misschien wel de beste term die bij deze vorm hoort. De gezinshuisouders zijn 24X7 present. Toch kunnen de jongeren alvast experimenteren met de volgende stap: zelfstandig wonen na de gezinshuisperiode. De jongeren hebben een eigen opgang, sanitaire voorzieningen en een keuken. Daarnaast wordt er gezamenlijk boodschappen gedaan, een gezamenlijke maaltijd behoort ook tot de mogelijkheden. In deze fase wordt langzaam de rol van de gezinshuisouders omgebogen van opvoeder naar coach. Thema's als financiën, koken, het zoeken en houden van een baantje, het onderhouden van je spullen komen aan bod, maar ook de meer “zachte vaardigheden” zoals invulling geven aan je vrije tijd, grenzen stellen als je vrienden op bezoek zijn, etcetera.

UITHUISPLAATSING

In Nederland zijn 45.000 kinderen en jongeren die niet thuis wonen. Meestal zijn zij door de rechter uithuisgeplaatst. In deze gevallen blijken de ouders niet in staat te zijn hun kinderen de veiligheid en zorg te bieden die zij nodig hebben. Dit kan komen doordat zij zelf een belast verleden hebben. Deze problematiek gaat vaak van generatie op generatie. Het kan ook zijn dat de ouders pedagogisch onmachtig zijn, of dat de gedrags- en psychiatrische problematiek van de kinderen een te grote wissel trekt op het biologische gezin.

Veel kinderen die zijn verwaarloosd of mishandeld hebben hechtingsproblematiek. Als de start (1001 dagen) van een kinderleven onveilig is geweest kan dit grote gevolgen hebben. Een kind wat niet gekoesterd en gestimuleerd wordt kan uit balans raken. Het komt ook voor dat ouders zelf om ondersteuning vragen. In overleg met instanties kan een gezinshuis een oplossing bieden.


INFORMATIE VOOR PLAATSERS | FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Sinds de transitie van afgelopen 2015 is gebleken dat gemeenten en ouders vaak rechtstreeks contact zoeken met het gezinshuis. Het voordeel hiervan kan zijn dat binnen deze 'korte lijnen constructie' goede afspraken 'op maat' kunnen worden gemaakt. Het gezinshuis wordt meestal gefinancierd vanuit de jeugdwet. Zodoende kan op de volgende manieren worden gefinancierd:

• Een onderaannemerschap bij bijv. een GGZ instelling;
• Vanuit PGB (Indien ouders PGB vaardig zijn);
• Een 'op maat contract' via de gemeente.

KLACHTENREGELEMENT

De gezinshuizen in Nederland hebben allemaal hun eigen stijl en hun eigen speerpunten. Het is belangrijk dat er naast de plaatsingsvoorwaarden een 'goed gevoel' is wanneer een jongere wordt geplaatst. Wanneer de gezinshuisouders het vertrouwen krijgen van de ouders kunnen zij het beste werken aan de resultaten.

Gezinshuis 't Slothof werkt vanuit presentietheorie en eigen kracht van het kind / jongere. Er is regelmatig ruggenspraak met de gedragswetenschapper zodat we ten alle tijden handelen en benadering toetsen aan de ontwikkelingen in de wetenschap. Mevr. Tannie Peters van Zorgbelang Fryslan verbonden is aan onze gezinshuizen als vertrouwenspersoon.

Uiteraard brengt iedere gezinshuisouder zijn / haar eigen persoonlijkheid mee en put uit eigen ervaring. Hierin zit de krachtenbron van ieder mens persoonlijk. Toch kan het voorkomen dat dit niet ten alle tijden overeenkomt met de stijl van de ouders / pleegouders. We staan altijd open voor vragen en suggesties. We dragen graag uit waarom we doen wat we doen.

In het uiterste geval is er een mogelijkheid om het klachtenreglement op te vragen. We zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.