Jeugdhulp Trias

  Welk kind heeft welke hulp nodig? Jeugdhulp Trias biedt  jeugdzorg. Zij zijn een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp. In de missie en visie hebben zij ten doel gesteld: Trias Jeugdhulp stimuleert kinderen, jongeren en ouder(s)/verzorger(s) om zelf de regie over hun leven te behouden en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Trias versterkt de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van zowel cliënten als van medewerkers. Trias is een organisatie die gericht is op samenwerking.

  In eerste instantie wordt bij een uithuisplaatsing gekeken of het betreffende kind zou matchen in een pleeggezin. Dit is namelijk bij een uithuisplaatsing de lichtste vorm van zorg bieden. Een pleeggezin heeft al een eigen leven opgebouwd, waarbij het kind kan aanhaken en zich zo weer verder kan ontwikkelen. Pleegouders ontvangen een vergoeding voor de onkosten die het opgenomen kind met zich mee brengt.

  Er is ook een grote groep kinderen met een complexere problematiek die zwaardere en professionele zorg nodig hebben. Buro Jeugdzorg beslist welke zorg het beste past bij de unieke situatie en behoefte van een kind. Zij kunnen dan naar een leef- of behandelgroep of naar een gezinshuis.

  Een gezinshuisouder is een zorgprofessional die salaris ontvangt op basis van een contract met een zorginstelling of als zelfstandig ondernemer, zoals bij de Franchise-formule Gezinshuis.com.

  In een gezinshuis worden jeugdigen opgevangen met een indicatie voor 24 uurs zorg. Zij vallen buiten de pleegzorg maar worden niet in een instelling opgevangen. In een gezinshuis gaat het om de kracht van het gewone gezinsleven in een bijzondere setting. In een gezinshuis wonen twee partners die naast het bieden van professionele zorg ook hun privéleven openstellen voor kinderen met een 24 uurs zorg indicatie. Er zijn vele voordelen aan deze vorm van opvang o.a:

  • Kleinschalige opvang. Geen wisselende diensten met verschillende opvoeders. Er kan opvolging in de opvoeding worden gegeven. Geen negatief groepsproces met daarin gevecht om aandacht of pikorde.
  • Het kind groeit op in een zo normaal mogelijke situatie
  • Vaste regels en structuur (pedagogische betrouwbaarheid).
  • Kinderen in een gezinsvorm leren van elkaar.
  • Aandacht voor de positie en het contact met de biologische ouders (de wortels).

  • De gezinsouders

   De gezinshuisouders van `t Slothof zijn twee gepassioneerde begeleiders van jonge mensen die extra ondersteuning verdienen.

   Lees er meer over >>

  • Biologische voeding

   In gezinshuis 't Slothof krijgen de kinderen voornamelijk biologisch voedsel aangeboden.

   Lees hier meer over >>

  • © 2013 Tante Pee vormgeving & communicatie