Klachtenregelement

De gezinshuizen in Nederland hebben allemaal hun eigen stijl en hun eigen speerpunten. Het is belangrijk dat er naast de plaatsingsvoorwaarden een ‘goed gevoel’ is wanneer een jongere wordt geplaatst. Wanneer de gezinshuisouders het vertrouwen krijgen van de ouders kunnen zij het beste werken aan de resultaten.

Gezinshuis ’t Slothof werkt vanuit presentietheorie en eigen kracht van het kind/jongere. Er is regelmatig ruggenspraak met de gedragswetenschapper zodat we ten alle tijden handelen en benadering toetsen aan de ontwikkelingen in de wetenschap. Mevr. Tannie Peters van Zorgbelang Fryslan verbonden is aan onze gezinshuizen als vertrouwenspersoon.

Uiteraard brengt iedere gezinshuisouder zijn/haar eigen persoonlijkheid mee en put uit eigen ervaring. Hierin zit de krachtenbron van ieder mens persoonlijk. Toch kan het voorkomen dat dit niet ten alle tijden overeenkomt met de stijl van de ouders / pleegouders. We staan altijd open voor vragen en suggesties. We dragen graag uit waarom we doen wat we doen.

In het uiterste geval is er een mogelijkheid om het klachtenreglement op te vragen door ons een mail te sturen met daarin uw verzoek. We zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.