slothof-afbeelding-methodiek

  Het opvoedingsklimaat in het gezinshuis is toegespitst op het welzijn van de kinderen. Voor kinderen met hechtingsproblematiek wordt er gekozen voor een affectief neutrale benadering. Voor deze kinderen is het belangrijk dat de gezinshuisouders present en betrouwbaar zijn.

  Er is geen wisseling van groepsleiding in verband met werkroosters. De gezinshuis-ouders wonen op dezelfde plek als de kinderen en zijn altijd beschikbaar. Daarnaast is in het gezinshuis zowel een vrouwelijk als een mannelijk rolmodel aanwezig.

  De mannelijke gezinshuisouder heeft een baan buiten de deur. Ook hierdoor wordt het voor de kinderen duidelijk hoe een zo normaal mogelijk gezinsleven er uit kan zien. Voordeel van de presentie van de gezinshuisouders is de opvolging in de opvoeding.

  Er is voor de kinderen weinig ruimte om zich te onttrekken aan de opvoeding. Er wordt volop gerefereerd aan eerder geleerde “lessen”. De gezinshuisouders willen de kinderen vitaliseren. Bij kinderen met gedragsproblemen bestaat het gevaar van problematiseren.

  Het zelfstandig functioneren van de kinderen wordt aangeleerd aan de hand van de Eigen Initiatief Methode (EIM). Kinderen met gedrags- of psychische problemen worden vaak op doe- niveau begeleid. Soms is er sprake van “aangeleerde hulpeloosheid”. Zij hebben te horen gekregen: Doe dat maar niet, dat lukt jou niet. Of “laat mij maar even, dan gaat het sneller”. Kinderen worden daardoor afhankelijk van de begeleiding. Het denken is gestopt. Bij de “Eigen Initiatief  Methode” leren de kinderen taken uit te voeren of sociale interacties aan te gaan door planmatig te werk te gaan. Vooraf bedenken hoe je het gaat aanpakken, tijdens het uitvoeren afvragen of er bijgesteld moet worden en achteraf  evalueren welke lessen er zijn geleerd.

  • De gezinsouders

   De gezinshuisouders van `t Slothof zijn twee gepassioneerde begeleiders van jonge mensen die extra ondersteuning verdienen.

   Lees er meer over >>

  • Biologische voeding

   In gezinshuis 't Slothof krijgen de kinderen voornamelijk biologisch voedsel aangeboden.

   Lees hier meer over >>

  • © 2013 Tante Pee vormgeving & communicatie