Missie

De missie van de gezinshuizen ’t Slothof is als volgt omschreven:

Kinderen hebben recht op een zo normaal mogelijk gezinsleven. Een kind hoort in principe bij de ouders thuis te wonen. Als dat door omstandigheden thuis of door factoren bij het kind zelf niet mogelijk krijgen deze kinderen de kans om in het gezinshuis op te groeien. Het kind leert hoe het is om in een gezin te leven. De kernwaarde in ons gezin is leren zelfstandig te functioneren. Van de kinderen die in de Jeugdzorg worden opgevangen wordt verwacht dat zij al op vroege leeftijd (18 jaar) op eigen benen kunnen staan.

Vanuit een gezinssituatie kan worden ingezet op het stabiliseren van het trauma/verdriet/gedragsproblematiek van het kind. Door middel van vitaliseren/uitgaan van de sterke punten van het kind is ontwikkeling mogelijk. De krachtbronnen van het kind en het oorspronkelijke gezinssysteem is hierbij het uitgangspunt.