Uithuisplaatsing

In Nederland zijn 45.000 kinderen en jongeren die niet thuis wonen. Meestal zijn zij door de rechter uithuisgeplaatst. In deze gevallen blijken de ouders niet in staat te zijn hun kinderen de veiligheid en zorg te bieden die zij nodig hebben. Dit kan komen doordat zij zelf een belast verleden hebben. Deze problematiek gaat vaak van generatie op generatie. Het kan ook zijn dat de ouders pedagogisch onmachtig zijn, of dat de gedrags- en psychiatrische problematiek van de kinderen een te grote wissel trekt op het biologische gezin.

Veel kinderen die zijn verwaarloosd of mishandeld hebben hechtingsproblematiek. Als de start (1001 dagen) van een kinderleven onveilig is geweest kan dit grote gevolgen hebben. Een kind wat niet gekoesterd en gestimuleerd wordt kan uit balans raken. Het komt ook voor dat ouders zelf om ondersteuning vragen. In overleg met instanties kan een gezinshuis een oplossing bieden.